Mūzīkas skolotāja Rustama Bagirova
grupas "Jazzik" diska prezentācija.