Bērniem ir iespēja no 8.00-18.30 pavadīt dienu ne tikai apgūstot pirmās zinības,
bet arī iegūstot draugus un rotaļājoties!

   Piedāvājam apgūt valodas(latviešu, angļu) un sagatavoties skolai -
apgūt pirmos matemātiskos priekšstatus, sociālās prasmes,
lasīt un rakstīt mācīšanas pamatus,
kā arī attīstīt savu dzimto valodu!

   Bērniem ir iespēja radoši izpausties keramikas, mākslas un dizaina nodarbībās....

  Muzikālo iemaņu attīstībā un svētku gatavošanās procesā ļoti svarīgas ir
sporta deju un mūzikas nodarbības, kas katrā grupā notiek 2 reizes nedēļā

Papildus pamatnodarbībām piedāvājam dažādas studijas-
sporta deju studiju, mākslas studiju, šaha studiju,
kā arī vajadzības gadījumā logopēdiskās nodarbības

   Pie mums tiek svinēti arī dažādi svētki
(Zinību diena, Ziemassvētki, Jaunais gads, Valentīndiena un Mātes dienas koncerts)
un izkoptas savas tradīcijas- vairākas reizes gadā grupu svētki, Veselības nedēļa un
izlaidumi sagatavošanas grupām

Bērni tiek iepazīstināti arī ar latviešu tautas tradīcijām, svinot Miķeļdienu, Mārtiņus un Lieldienas...

 

   Lai labāk iepazītu savu Latviju, pavasarī un rudenī organizējam ekskursiju pa Latviju!

 

Pedagogiem darbā ar bērniem ļoti palīdz auklītes, medmāsa un apsardzes darbinieks

   Lai bērni varētu veselīgi un garšīgi paēst, pavārs un virtuves darbinieki ik dienu gatavo brokastis(8.45), pusdienas(12.00), launagu(16.30) un pirms pēcpusdienas nodarbībām pasniedz augļus