Projekta mērķis: dot iespēju Latvijas un Francijas skolu skolēniem iepazīt šo Eiropas Savienības valstu kultūru un dzīves veidu. Projekts palīdzēs paplašināt skolēnu redzes loku,  dodot  jaunas zināšanas par mūsdienu pasauli, palīdzot atbrīvoties no stereotipiem un rosinot pārdomas par savas zemes kultūru un dzīvesveidu.

  

Mērķa sasniegšanai  skolēni  pilnveidos  savas komunikatīvās prasmes (runāšanu, klausīšanos, lasīšanu, rakstīšanu) angļu valodā pusaudžu sociālkulturālā kontekstā. Latvijas un Francijas skolēni iepazīs šādas sfēras – cilvēki un viņu dzīvesveids;  sports un izklaide;  vēsture un tradīcijas; pasaule, kurā dzīvojam. Apmaiņas braucienu laikā skolēni iegūs, apkopos un dalīsies  informācijā par kopīgo un atšķirīgo abās Eiropas valstīs. Paralēli tam skolēniem tiks dota iespēja  apgūt  pamatzināšanas latviešu, franču un krievu valodā, jo tiks nodrošinātas svešvalodu nodarbības gan Francijā, gan Latvijā.
    Projekta laikā tiks izveidotas divas rokasgrāmatas:
    „Apmaiņas studenta izdzīvošanas komplekts Latvijā”
    „Apmaiņas studenta izdzīvošanas komplekts Francijā”
Skolēnu sasniegumi un iespaidi tiks iemūžināti videofilmās.
   Projekta laikā tajā iesaistītie skolotāji, izmantojot IT, iepazīs un izmēģinās praksē jaunas mācību metodes, paplašinās savas zināšanas modernajās tehnoloģijās.
   Projekts attīstīs mūsdienu dzīvei svarīgas iemaņas un prasmes tādās jomās kā modernās tehnoloģijas, valodu zināšanas, komunikācijas Eiropas kultūras kontekstā.