Informācija par primārās veselības aprūpes ārsta izziņu par dalībnieka veselības stāvokli

MK noteik. Nr.981 (2009.g.1.sept.) p.13.2:

Primārās veselības aprūpes ārsta izziņu (vai tās kopiju) par dalībnieka veselības stāvokli jāiesniedz  ne ātrāk kā 10 darbdienas  pirms došanās nometnē.

 Izziņā jābūt informācijai par:

1. veiktām vakcinācijām;

2. pedikulozes pārbaudi;

3. alerģiju;

4. hroniskām saslimšanām;

5. speciālo medikamentu lietošanu