Skolas  « Klasika »  20 gadu jubileja

  Divdesmit gadi - cilvēka mūžā tas ir pats jaunības plaukums, kad aiz muguras bērnības gadi, padarīti darbi un izdarītas svarīgas izvēles. Divdesmit gadi cilvēka mūžā -tas ir arī laiks, kad mēs joprojām vairāk domājam nākotnes izteiksmē, jo viss tikai sākas un pats nozīmīgākais vēl priekšā.

    Divdesmit gadi privātajai vidusskolai "Klasika" - gribētos ticēt, ka arī mums tas nozīmē gan jaunības plaukumu, kad aiz muguras labi padarīti darbi, spožas uzvaras un veiksmīgas izvēles, gan jaunu sākumu, mums visiem kopā turpinot "Klasikas" ceļu ar apziņu, ka viss nozīmīgākais vēl priekšā.
 Kāds būs šis turpinājums? Tas ir jautājums visam skolas kolektīvam. Rainis ir teicis: "Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs. Pastāvēs, kas pārvērtīsies". Mūsu atbilde būs turpmākie gadi un kopīgs darbs.

  

  
  

Vēlos no sirds sveikt jūs visus mūsu skolas jubilejā un
pateikties par kopīgi paveikto.

Paldies!

Svetlana Šibko-Šipkovska Privātās vidusskolas ,,Klasika" direktore

 •••••>>