Uzsākot mācības skolā, ir nepieciešami šādi dokumenti:

 1. iesniegums,
 2. anketa datu bāzei,
 3. dzimšanas apliecības, pases kopija,
 4. «Dzimšanas zīmes» kopija
 5. mātes pases kopija,
 6. izziņas par dzīves vietas deklarāciju kopija,
 7. atļaujas par dzīvošanu Latvijā kopija (citu valstu pilsoņiem),
 8. izziņa par obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei,
 9. līgums,
 10. liecība par iepriekšējo izglītības posmu,
 11. medicīnas dokumenti:
  • F – 026/u –bērna medicīnas karte formējama pie ģimenes ārsta un ārstiem speciālistiem + analīzes,
  • F- 063/u – potēšanas karte.