Aicinām Jūs piedalīties Starptautiskā projekta
VIA LIGHT (Language for Integration and Global Human Tolerance)
pasākumos:

1. Starpkultūru pedagoģiskās biedrības „Mitra” vadītājas, starptautiskā projekta VIA LIGHT idejas autores, pedagoģijas zinātņu doktores M. Burd (Vācija) lekcija
"Izglītība integrācijai. Vācijas pieredze"
*

03.05.2013.
9:30- 11:00
LR Izglītības un zinātnes ministrijā, (2. stāva zālē, Vaļņu ielā 2, Rīgā)

  M. Burd ir piedalījusies starptautiskos semināros, konferencēs un simpozijos par bērnu bilingvismu un daudzvalodību Somijā, Francijā, Austrijā, Izraēlā, Krievijā, ASV, Kiprā u.c. valstīs. M. Burd ir daudzu gadu pieredze bērnu daudzvalodības atbalstam Vācijā.

 

2. Starptautiskā projekta VIA LIGHT dalībnieku preses konference
"Bērns, ģimene un skolotājs daudzkultūru vidē"*

07.05.2013.
plkst. 10:00-12.00
Eiropas Savienības mājā (2.stāva konferenču zālē, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā)

  Konferences mērķis- popularizēt projekta laikā realizētās idejas, kā arī akcentēt to aktualitāti Latvijas kontekstā, informēt par izveidoto tālākizglītības programmu skolotājiem.

    Interesentus lūdzam reģistrēties elektroniski   klasika@klasika.edu.lv,   norādot pasākumu, kuru vēlaties apmeklēt, dalībnieka vārdu, uzvārdu, organizāciju un kontaktinformāciju

Plašāk par konferences norisi varat izlasīt pievienotajā preses relīzē.

*Lekcija un preses konference notiks krievu valodā ar tulkojumu latviešu valodā

 


www.vialight.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākot ar 2012.gada 1.janvāri privātskola "Klasika" piedalās Eiropas projektā VIA LIGHT.

VIA LIGHT projekta mērķis - pedagogu profesionālas programmas izstrādāšana darbam ar bilingvāliem bērniem un īpašu mācību moduļu izveidošana pedagogu kvalifikācijas celšanai divvalodības telpā Eiropā. Mācību kursu paredzēts izveidot, balstoties uz vispārpieņemto teorētisko pieeju un praktisko pielietojamību, ņemot vērā reģionālās īpatnības. Projekta ietvaros plānots izmantot gan tradicionālo klātienes, gan neklātienes-online režīma metodiku, lai partneru valstu eksperti bilingvālās izglītības jomā varētu sagatavot multiplikatorus.

Astoņās partneru valstīs (Bulgārijā, Kiprā, Vācijā, Igaunijā, Somijā, Latvijā, Moldāvijā, Krievijā) vismaz 3 universitātēs, 6 skolās un 15 bērnudārzos (apmēram 120 dalībnieki) tiks aprobēti un sertificēti novatoriski izglītības moduļi.

Sīkāka informācija --->

_______________________________________________________

Eiropas projekta VIA LIGHT
 prezentācija
  

“Pedagogu sagatavošana un kvalifikācijas paaugstināšana Eiropas daudzvalodības telpā”

_______________________________________________________

IZGLĪTĪBA   KULTŪRA   
12. aprīlis, 2012

Eiropas projekts ,,VIA LIGHT" daudzvalodības atbalstam
INESE MATISĀNE

  Latvijas izglītības sistēmā sava, autonoma, vieta ir ierādāma privātajām skolām. Tās veicina konkurētspējīgas izglītības veidošanos sabiedrībā, piedāvājot alternatīvu valsts finansētajām vispārizglītojošajām izglītības iestādēm. Privātskolu piedāvājums mūsdienās var apmierināt arī pat visprasīgākos vecākus Latvijā un citviet pasaulē. .....

Lasīt rakstu -->