•  "Klasikas" galerija

 

 

ZIEMASSVĒTKU NOSKAŅĀ

 

PĒTNIECISKĀS DIENAS
„Smiltis – dabas materiāls, kas aicina veidot, pētīt un radīt”

 

Literārais žurnāls «Spalvas lidojums»

   Literārais žurnāls «Spalvas lidojums» skolā tiek veidots otro mācību gadu. Žurnāla pirmā numura atvēršanas svētki bija 2012.gada 5. maijā. Pirms tam radošie darbi tika apkopoti skolas avīzes ,,KlasikaTimes" literārajā lappusē.
   Literārais žurnāls ir ieinteresējis gan skolēnus, gan skolotājus, gan vecākus. 9.klases skolēniem, kuri ir žurnāla redkolēģijas locekļi, radās doma izdot žurnāla vienu skaisto eksemplāru, kurš būs pieejams skolas bibliotēkā, bet pārējos eksemplārus varēs iegādāties vecāki, absolventi, paši audzēkņi.

Tā būtu iespēja žurnālu vairāk popularizēt un izplatīt, jo interese ir liela.
  Žurnāls vēl nav piedalījies Skolu literāro žurnālu konkursos, bet cerams, ka nākotnē tas notiks, lai popularizētu skolēnu jaunradi.

 

Bērnu veltījums skolas jubilejai

Radošo darbu izstāde

 

DATORGRAFIKA

1. klase

2. klase

          
        

3. klase

                

4. klase

 
         
 
   
          

"KLASIKAS"  GALERIJA

_____________________________________________________

Pavasara motīvi

_____________________________________________________

Valda Kalnrozes
gleznu kopijas

_____________________________________________________

Vinsenta van Goga
gleznu kopijas

_____________________________________________________

Fovisms

Ziema

_____________________________________________________

Stāv Rīga torņaina,
Un pamatos zem viņas
Šo torņu saknes baro
Senču sirdsapziņas.

O.Vācietis

_____________________________________________________

Koki

_____________________________________________________

"Ceļš mūžam paliek rāms
mēs mūžam ejam"

Inga Pizāne

_____________________________________________________