Administrācija:Svetlana Šibko-Šipkovska
direktore

Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 9.00 – 12.00.
Ceturdiena 14.00 –17.00.

Tālrunis: 67545584, 28643874

 

Ināra Volksone
direktores vietniece

Tālrunis: 67545584, 28643874

 

Svetlana Jurčonoka
direktores vietniece metodiskajā darbā

Tālrunis: 67545584, 28643874

   

Diāna Pavļučenko
 
direktores vietniece
 stundu saraksta koordinatore


 Tālrunis: 67545584, 28643874

 
 

Klašu audzinātāji 2013./2014. mācību gadā

 2.a  klase  —101.kab.

Bērziņa Aiga

 4.a  klase  —107.kab.

Ūlande Solveiga

 5.a  klase  —112.kab.

Kreicberga Māra

 7.a  klase  —15.kab.

Miļevska Iveta

 8.a  klase  —112.kab.

Kreicberga Māra

 9.a  klase  —112.kab.

Kreicberga Māra

10.a klase   —212.kab.

Volksone Ināra

11.a  klase  —

Nekraša Ineta

12.a  klase  —214 .kab.

Šakola Valentīna