Skola “KLASIKA” ir licencēta un akreditēta mācību iestāde.

    Skolas izglītības koncepcijas pamatā ir attīstošas vides radīšana, individuāla pieeja izglītībā un audzināšanā.
   

   Nav noslēpums, ka perfektas svešvalodu zināšanas paver lielas iespējas jaunatnei turpināt izglītību arī vairākās Eiropas izglītības iestādēs. Tāpēc viena no skolas "Klasika" prioritātēm - padziļināta angļu valodas studēšana.

 

   Sākot ar 1997. gadu, marta mēnesī skolas audzēkņi kārto Kembridžas eksāmenus  angļu valodā, vasarā dodas mācību braucienā uz Ekzeteri un Kliftonas privātkoledžu.

 

   Pie klasiskas izglītības pieder arī datorzinības, svešvalodu un ekonomikas zināšanas, sports, mūzika, dejas,  jo harmoniskai bērna attīstībai ir nepieciešamas vairākas prasmes un zināšanas, kā arī māka nostiprināt savu veselību.

  

 

 Īpašu vietu skolas dzīvē ieņem svētki. To organizēšanā un sagatavošanā piedalās skolēnu vairākums.

 

   Otrajā dienas pusē - mājas darbu gatavošana, nodarbības sporta sekcijās.

   Pēc stundām skolā darbojas mākslas studija, klavieru klase, teātra klase, sarīkojumu deju studija.
     

   Šis īsais stāsts par skolu nebūs pilnīgs, ja piemirsīsim par interesantām ekskursijām un ceļojumiem, kuros dodas skolēni brīvlaikos un brīvdienās.

        

 

DIENAS REŽĪMS

   8.30 – 15.40 - mācību stundas
14.00 – 15.00 -
pastaiga sākumskolas audzēkņiem
15.00 – 18.30
-
mājasdarbu veikšana (arī vecāko klašu skolēniem), pulciņu nodarbības.