SKOLOTĀJU DIENA

Skolas sirdspuksti ir skolēni
Bet skolas stiprums - skolotāja
 

Ja skola ir lukturis,
       Kas dāvā gaismu,
Tad skolotāja ir šī luktura liesmiņa

Ja skola ir burvju dzēriens,
      Kas dod spēku,
Tad skolotāja ir šī dzēriena biķeris
.

Ja skola ir templis,
    Kas sniedz mieru,
Tad skolotāja ir šī tempļa kolonnas.
.

Tik ilgi būs pasaule šī
      Cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele - skolotāja
.

(Slideshaw)