Matemātika un loģika.
(Nesteidzieties ar atbildēm. Dažos uzdevumos ir nelielas izmaiņas!)

1. Reiz Džekam jautāja, cik viņš ir vecs. Viņš atbildēja šādi: „Pirms pieciem gadiem mans tēvs bija piecas reizes vecāks nekā es, bet tagad viņš ir tikai trīsreiz vecāks.” Cik vecs ir Džeks un cik vecs ir viņa tēvs?

7 un 21
10 un 30
15 un 45


2. Kurai figūrai ir vislielākais laukums un kurai ir vismazākais laukums?  

7 un 10
2 un 9
6 un 5


3. Putna galva ir 9cm gara. Viņa astes garums ir – 2. galvu garumi plus puse no ķermeņa garuma. Ķermeņa garums ir - galvas garums plus astes garums bez galvas. Cik garš ir šis putns?

81 cm
72 cm
100 cm


Vai dotie apgalvojumi ir patiesi vai aplami?

4. Ja visi Bogli ir Borgli un visi Borgli ir Bīgli, tad visi Bogli noteikti ir Bīgli.

Patiess
Aplams
Nezinu5. Ja visi Fimbli ir Fombli un neviens Fombls  nav Timbls, tad neviens Timbls noteikti nav Fimbls.

Patiess
Aplams
Nezinu6. Ja daži Bobeloni ir Pobelobi un visi Šmobelobi ir Pobelobi, tad daži Bobelobi noteikti ir Šmobelobi.

Patiess
Aplams
Nezinu7. Ja daži Nakinaki ir Nikinaki un daži Nikinaki ir Nokinoki, tad daži Nakinaki noteikti ir Nokinoki.

Patiess
Aplams
Nezinu


8. Kura kārba redzama izklājumā?

A
B
C
9. Aizpildi attēlā parādīto režģi tā, lai katrā rindā, katrā ailē un arī katrā figūrā būtu cipari no 1 līdz 5!

ATBILDE:  

10.  Šajos vienādojumos cipari ir sajaukti vietām. Pārkārto tos tā, lai vienādojumi būtu pareizi! Aritmētisko darbību zīmes paliek savās vietās.

5 • 7 + 2 = 14

Atbilde:          

1 • 7 + 9 = 34

Atbilde:          

1 • 49 + 8 = 26

Atbilde:          

5 • 1 : 120 = 6

Atbilde:          

12 : 45 • 6 = 8

Atbilde:          

( 222 + 15 ) •  6 – 3 = 9

Atbilde: