(Slideshow)


Skolotājs Rodrigo uzklausīja mācību stundu vērošanas komisijas vērtējumus.

/ Pedagoģiskās prakses vadītāja privātajā vidusskolā "Klasika"
skolotāja Tatjana Vinokurova,
Latvijas Universitātes matemātikas lektors Jānis Smotrovs,
Skolas direktores vietniece Ināra Volksone./